OS TÍTERES DA VÍA LÁCTEA

Espectáculo ambulante cun carro de monicreques conducido por un cabalo