Títeres da Vía Láctea

Espectáculo ambulante con un carro de marionetas conducido por un caballo.

TÍTERES ALAKRÁN